Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Browsers slaan vaak tijdelijke bestanden op om websites goed en/of sneller te kunnen laden. Hierdoor is het mogelijk dat wijzigingen aan een website niet direct beschikbaar zijn, daarom . Hierom kunnen medewerkers van Census u vragen de browsercache te browser cache te legen. De tijdelijke bestanden worden verwijderd en de wijzigingen worden dan wel ingeladen.

Hoe u de browsercache browser cache leegt verschilt per browser, hieronder . Hieronder kunt u kiezen voor de browser waarvan u gebruik maakt:

...

Komt u er niet uit? Neem dat gerust contact op met onze Support afdeling, we helpen u dan graag verderde support afdeling.